Arenguprogrammid

Mitte üksiki inimene ega ettevõtte ei suuda kasvada üle oma organiseerituse tasemest.

Aitame väljatöötada lahendused, mis parandavad ettevõtte organiseeritust.

Arenguprogramm toetab ettevõtte arengut pikema aja jooksul ja ühendab endas kõiki meie poolt pakutavaid teenuseid. Me kaardistame olukorra enne programmi algust ja vastavalt eesmärgile viime läbi koolitused ja uuringud ning konsultatsioonid. Programmi käigus püstitavad osalejad isiklikud arengueesmärgid.

Oleme toeks ja mentoriks(coachiks) isiklike arengueesmärkide saavutamisel.

Eesmärk

Duende arenguprogrammid koostame alati teie lähteülesandele vastavalt ja püstitame eesmärgi koostöös tellijaga.

Levinumad arenguprogrammid on seotud organisatsiooni ümberkujundamisega, teeninduskontseptsiooni ellurakendamisega, teenindusstandardite ellurakendamisega, mentorlussüsteemide loomisega, atesteerimissüsteemide loomisega, juhtide ümberkujundamisega, karjääriraamistike kujundamisega jms

Kasu

Me loome koos püsiva, süsteemse ja selge protsessi, mis aitab ettevõttel areneda. Mida lihtsamad ja selgemad on Sinu teenused, seda parem on neid müüa.

Organisatsiooni seisundi hindamisel on oluline rahulolu oma organisatsiooniga ja pühendumine tööle. Mida pühendunumad inimesed Sinu ettevõttes töötavad, seda paremad on tulemused.

Hästi läbiviidud arenguprogramm aitab ettevõttel tõusta kõrgemale organiseerituse tasemele ja saavutada seeläbi paremaid tulemusi.

Arenguprogrammis osalemine aitab tõsta töötajate moraali ja enesekindlust ning edendada meeskonnatööd.

Helista 5091691 või kirjuta tiina.drui@duendekoolitused.ee ja leiame koos parima lahenduse.