„Tulemustele inspireeriv juht“

Juhtimine on tants elu endaga, see esitab väljakutseid isegi kõige pädevamatele erimeelsuste ületamises ja lahkhelideta suhtlemises.

 

Teeninduspõhise äri toode on teenus. Teenus on ikka inimestega seotud ja seetõttu lõpptulemus igakord erinev.

Tiina Drui - Duende Koolitused

Kui Sa tunned vahel, et võitled tuuleveskitega, sest hoolimata Sinu pingutustest inimeste tööle rakendamisel selgub, et tulemus numbrites jätab soovida, siis Duende koolitused saavad Sind aidata.

Koolitusel „Tulemustele inspireeriv juht“ on Sul võimalus leida need hoovad, mille abil Sa suudad inimesi efektiivselt juhtida saavutamaks soovitud tulemusi.

Koolitus „Tulemustele inspireeriv juht“ on ettevõttele kõige tulemuslikum, kui planeerida koolitusperiood mitmekuuliseks ja siduda koolitusel õpitav praktiliste ümberkorraldustega reaalses töös.

Esimesel   õppepäeval  õpime uusi tehnikaid, mille abil suurendad oma töö tulemuslikkust inspireerides ja arendades end ümbritsevaid inimesi. Õpime, kuidas anda edasi teenindajatele oma visiooni, et suunata neid nautima oma tööd ja arenema koos ettevõttega. Koolituspäeva kokkuvõttes lepime kokku tegevustes ja prioriteetides, mida koolitusjärgselt elluviima hakkad.

Järgmisel õppepäeval saab analüüsida ja tagasisidestada juba praktikas toimunut ja koolitusel omandatud uued käitumisviisid rakenduvad kindlamini igapäevaelus. Meisterlikkus kujuneb välja koolitusel õpetatavaid tehnikaid järjekindlalt praktikas kasutades.

 

Isiklik kasu koolitusel õpitavate tehnikate praktikasse rakendamisest:

1.    Sa jõuad koos meeskonnaga palju kiiremini paremate tulemusteni

2.    Sul tekib rohkem aega, Sa oskad ja võid rohkem delegeerida

3.    Sa tunned rohkem rõõmu töötamisest koos inimestega, kes oskavad hinnata koostööd Sinuga

4.    Sa arendad oma oskusi inimestega suhtlemisel,  mis tihtipeale mõjutab tugevalt paremuse poole ka Sinu suhteid klientide ja pereliikmetega.

5.    Sa oskad muuta koosolekud efektiivseks
 

„Tulemustele inspireeriv juht“ on praktiline ja positiivset emotsionaalset laengut andev koolitus , mis õpetab kasutama parimaid inimeste juhendamise ja motiveerimise tööriistu.