Koolitused

Olla see, kes Sa oled ja püüda saada selleks, kelleks Sul on eeldusi saada – see on meie elu eesmärk.Robert Louis Stevenson

Tiina Drui - Duende Koolitused

Kõige üldisemas mõttes on väga hea koolituse sisu alati seotud elu suure eesmärgi poole liikumisega.

Enamikul inimestest on palju rohkem võimeid, kui nad kasutavad. Duende koolituste mõte on inspireerida inimesi enda ja teiste inimlikku potensiaali avama ja seda tõhusalt tööle panema.

Eesmärk

Duende koolituste täpne eesmärk püstitatakse alati koostöös tellijaga.

Ettevalmistus

Koolitusele eelnevalt viime me alati läbi intervjuud koolituse tellijate ja osalejatega. Lisaks silmast silma kohtumisele teeme ka veebipõhiseid küsitlusi, et selgitada võimalikult täpselt välja tegelik olukord.

Koolituste eripära

Meie koolitused on osalejaid vestlusse ja aruteludesse kaasavad. Kasutame rühmatöid ja individuaalseid harjutusi, palju on loovust arendavaid ülesandeid, mänge. Koolitusel osalejad saavad kirjalikud materjalid.

Väga tulemuslikud on meie videotagasisidega treeningud. Videotagasisidega treeningud on suureks abiks kliendiga suhtlemise harjutamisel ja sama kasulikud ka juhtide suhtlemisoskuste lihvimisel(tagasiside, sõnavõtt koosolekul jms)

Tagasiside ja kokkuvõtted

Peame oluliseks koolitustulemuse eesmärgipärasust mõõta ja kasutame tagasiside küsimustikku

Tooteportfell