Meeskonna koostöö päev

Loovteater looduses ja ruumis.

See ainulaadne koostööpäev parandab töötajate meeskonnana töötamise võimekust. Meeskonnaliikmed õpivad täpsemini mõistma nende rolli meeskonna edukuse mõjutamisel ja oma seni kasutamata potentsiaali meeskonna huvides rakendama

Tiina Drui - Duende Koolitused

Tegemist on väljasõidupäevaga meeskonnale, mille viivad läbi kaks koolitajat, kes kordamööda ja koos, kui olukord nõuab, koolitust juhivad.

Koolitus on ülesehitatud nii, et suur osa tegevusest toimub looduses ning meeskonnaliikmetest saab loovteatri trupp, milles koolitajate juhendamisel mängitakse läbi meeskonnale olulisi teemasid, mis vahelduvad koolitajate teemakohaste loenguosadega

Päev algab sissejuhatusega meeskonnatöö alustaladesse ning osaleva meeskonna olemusse ning lõpeb kirjalike kokkulepetega koolitusel tuvastatud meeskonnatöö probleemide lahendamiseks.

Meeskondlik ja isiklik kasu:

  1. Meeskonnas ühtlustub arusaamine koostöö edukuse alustaladest
  2. Meeskonnaliikmed õpivad võtma isikliku vastutust meeskonnatöö tulemuste eest
  3. Meeskonnaliikmed defineerivad oma töö tähendusrikka eesmärgi ja hoiaku, millega igapäevast tööd tehakse
  4. Meeskond oskab tegutseda koos tulemuslikult ja heatujuliselt.
  5. Meeskonnaliikmed õpivad üksteist paremini tundma ja üksteisega efektiivset koostööd tegema.