Uuringud

Milleks uuringud? Uuringud annavad head tagasisidet otsuste kohta, mida olete teinud. Tähtis ei ole ju kiiresti joosta, vaid joosta õiges suunas.

Toetamaks koolitusi, konsultatsioone ja arenguprogramme võime läbiviia teemat puudutavaid uuringuid. Samuti võib meie käest iseseisva uuringu tellida.

„Tunne iseennast“ on Delfi oraakli toolini viivaid väravaid kaunistavad sõnad, mis peavad iidsete aegade teadmishimulisi ettevalmistama.

360-kraadi uuring. Minu enda esimese 360-kraadi uuringu tulemused sain kätte Nevada Ülikooli Executive Development Program`is osaledes. Ja tulemus oli sel hetkel minu jaoks üllatav - ma nimelt ootasin kõrgemaid hindeid mõnelt laiuskraadilt kui ma sain. Aga nüüd, aastaid hiljem, võin kindlalt väita, et selle info teada saamine oli kasulik. Esialgu püüdsin protestida koolilapseliku jonniga, aga siis taipasin, et mida kiiremini ma aktsepteerin inimeste ausat tagasisidet ja püüan sellest õppida, seda paremaid tulemusi ma ju saavutan.

360 uuring on näiteks väga kasulik läbi viia enne juhtide arenguprogrammi. Sellisel juhul oleks see sobivaks hetkeolukorra kaardistuseks. Samuti on 360 kraadi abiks koolitusvajaduse määratlemisel.

Töörahulolu kohmaka väljendi taga peidab ennast võimalus saada teada, milline õhkkond Sinu firmas valitseb.

Miks on tähtis mõõta õhkkonda?

Kuna vastavalt Benjamin Scneideri uuringutele mõjutab äritulemust 20-30% -i ulatuses see, kuidas inimestele meeldib mingis organisatsioonis töötada.

Iga 1 % kohta, mille võrra paraneb teeninduskliima, kasvab tulu 2%.

Selleks, et tulu sel moel kasvatada tuleb alustada hetkeolukorra mõõtmisest ja kitsaskohtade teada saamisest.

Teeninduskvaliteedi mõõtmine. Oleme valmis teostama pimeostu ehk mystery shoppingut ning andma teile tagasisidet ning ühtlasi tegema ka ettepanekuid, kuidas klientidele veel paremat teenust pakkuda ning võimalikke kitsaskohti ületada.

Teeninduskvaliteedi mõõtmise tulemusena saame pakkuda täpselt tuvastatud vajadusele sobiva treeningu.